ASSOCIACIÓ CATALANA DE CRIADORS DE BESTIAR DE PORCÍ SELECTE – ACBPS

QUI SOM
L’Associació Catalana de Criadors de Bestiar Porcí Selecte es va crear a l’any 1983 amb l’objectiu de millorar la eficiència i qualitat del sector porcí de Catalunya. De forma paral·lel.la es va  crear per decret i construir el Centre de Control de Produccions Porcines (CCPP), adscrit al servei de Ramaderia del Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya i es varen establir les funcions i normes de funcionament. L ’any 1985 , el CCPP va ser adscrit a l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), continuant amb les seves accions de suport al sector de la selecció i millora porcina.
La Associació Catalana de Criadors de Bestiar Porcí Selecte, des de les hores, té la funció de gestionar els llibres i registres geneaològics de porcí en l’ambit territorial de Catalunya en coordinació amb la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Porcino Selecto i impulsar la obtenció i utilització de línies d’alta qualitat genètica, adaptades a les nostres condicions de producció i demandes del sector carni .  Els nuclis de selecció de les empreses  vinculades a  la Associació Catalana de Criadors de Bestiar Porcí Selecte son granges de sanitat comprovada , tenen els seus reproductors inscrits en els llibres i registres genealògics , porten un programa propi de selecció i millora genètica i participen en proves d’avaluació de la eficiència productiva i qualitat de la carn.
European Commission. Agricultura y Desarrollo Rural