Activitats de la ACBPS

 

OPTIMITZACIÓ DE L’ENGREIX DE PORCÍ: ALIMENTACIÓ I QUALITAT DEL PRODUCTE

 

GRUP OPERATIU.
RESULTATS DELS ASSAIGS.
ASSAIG 1: Producció canals magres.
ASSAIG 2: Producció carn de qualitat diferenciada.
ASSAIG 3: Producció canals magres.
ASSAIG 4: Producció canals magres.
ASSAIG 5: Producció carn de qualitat diferenciada.
ASSAIG 6: Producció canals magres.
Modelització de les corbes.
Póster de presentación del proyecto en FIGAN 2017
Aparicions en premsa
GRUP OPERATIU Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural: Europa inverteix en les zones rurals
Projecte finançat a través de la Operació 16.01.01 (Cooperació per a la innovació) a través del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020. Cofinançat amb un 43% amb fons del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEADER).
Un grup de empreses catalanes que formen part de la Associació Catalana de Bestiar de Porcí Selecte van formar un Grup Operatiu a 2016.
L’objectiu del grup operatiu és conèixer el potencial productiu i de qualitat de producte, així com els requeriments nutricionals adaptats a cada tipus genètic, dels diferents encreuaments que es produeixen amb les seves línies de pures. Les empreses que formen el grup operatiu són:

Grup Gepork S.A. Selecció Batallé S.A. UPB Genetic World S.L. Baró Germans S.A.

OBJECTIUS

Càlcul de nous models de creixement, creixement de proteïna i de consum dels tipus de porc mes produïts a Catalunya. Aquestes equacions fan falta per a poder dissenyar plans d’alimentació ajustats a cada sexe i encreuament.

Estudiar la qualitat de la carn dels tipus de porc orientats cap a la producció de canals amb un alt percentatge de magre.

Valoració de dietes i encreuaments alternatius, com a opcions per a la producció de carn de porc de qualitat diferenciada.

 

METODOLOGIA

Per a assolir els objectius s’han portat a terme sis assajos, quatre amb animals i maneig orientats cap a la producció de canals magres, i altres dos utilitzant animals i dietes enfocades a donar carn de porc de qualitat diferenciada.

Cadascun dels experiments ha implicat la producció en granges pròpies o associades a les empreses participants en el Grup Operatiu. De grups de garrins de genètica definida nascuts en un interval màxim de cinc dies, que a l’edat d’entre 18 i 21 dies es traslladen a les instal·lacions de l’IRTA situades a Monells.

En el període d’engreix s’ha controlat :

• La ingesta individual i diària de pinso mitjançant estacions electròniques de control.

• Cada tres setmanes el pes viu i la qualitat de canal amb un aparell d’ ultrasons PIGLOG 105 (Carometec, DK).

Alimentació:

En els quatre experiments on volem conèixer el potencial de creixement de porcs magres, hem donat un sol pinso a tot l’engreix que no pugui ser limitant del creixement en proteïna en cap tram de l’engreix, amb alts nivells d’aminoàcids , 1,2% de lisina i 0,47% de metionina i amb una Energia Neta de 2410 kcal. En canvi, en els dos experiments on es busca conèixer i optimitzar la qualitat de carn es prioritza l’ús de pinsos adaptats a aquest objectiu qualitatiu.

 

 

Genètica i Sexe:

El tipus de porc controlat en els quatre assajos amb porc magre es relativament uniforme. Son mascles enters i femelles resultants de l’encreuament de truges híbrides amb verros magres Pietrain o de línies “sintètiques”. Mentre que la genètica i sexe dels porcs valorats en els dos experiments enfocats cap a la producció de carn diferenciada es molt variable entre orígens.

El sacrifici s’ha fet en escorxadors comercials, on es controla:

• Gruix de cansalada dorsal , del muscle i percentatge de magre amb el Fat-O-Meat´er (Carometec, DK).

• La llargada de la canal.

• Ph a les 24 hores post-mortem.

Altres determinacions com mesures de color, perfil d’àcids grassos, percentatge del greix intramuscular i altres, s’han fet en el laboratori del centre de l’IRTA a Monells. Aquets anàlisi es porten a terme en els dos lots on la prioritat es la diferenciació per qualitat.

Hem calculat models de creixement i de consum.


RESULTATS

Assajos amb porcs magres 1-3-4-6: Es mostren les taules de rendiments d’engreix i de qualitat de canal i de carn i els models de creixement i de consum per assaig i sexe.
Assajos per a la producció de porc de qualitat diferenciada 2-5: Degut a la heterogeneïtat en la composició genètica, representativitat per sexes, alimentació aplicada els resultats es donen per assaig i origen. Amb els resultats es mostrarà una fitxa descriptiva dels factors que tenen influència en els rendiments.