Empreses de la ACBPS

La Associació Catalana de Bestiar de Porcí Selecte està formada per les següents empreses:
Grup Gepork S.A. Selecció Batallé S.A. UPB Genetic World S.L. Baró Germans S.A. Pinsos Sant Antoni S.A. Qualitat Espermàtica S.L.